WOMEN’S FATE TODAY 2017

Női sorsok ma – antik hősnők tükrében (Visegrad Fund Projekt)
Női sorsok ma – antik hősnők tükrében egy nemzetközi összművészeti projekt Magyar és Norvég művészek, alkotók és résztvevők /adatközlők, helyi nők/ bevonásával, amely a női sors, elszigetelődés, és a női közősségek aktuális kérdéseivel foglalkozik, a nők saját lokális, kulturális és történelmi perspektívájából. A projekt kiindulópontja egy szocio-kutatás, mely a Magyarországon és Norvégiában élő nők személyes élet-történeteit gyűjti össze interjúk és adatgyűjtés formájában, amelyet különböző művészeti alkotásokban dolgozza fel (új dráma, tér-specifikus performansz, kiállítás, nemzetkőzi művészeti fórum). Fő célja kulturális hidak építése és erősítése Európában.
/hát ez csak nyers fordítás…angolul valahogyan jobban hangzik..:P/

A projekt vezér motívuma, kulturális hidak építése Európában, a specifikusan női perspektíván keresztül, felkutatva a kiválasztott régiókban élő női résztvevők személyes élet-történeteit, interjúk és szocio-kutatás segítségével, és feldolgozva azokat különböző művészeti formában. Úgy véljük, hogy a női kortársaink személyes sors-történetei fraktálisan tükrözik az egész kultúrát, társadalmat és környezetet, amelyben élnek. A projekt a HIStory /HŐStörténet/ helyett a HERstory /HŐSNŐtörténet/, specifikusan női aspektusra hívja fel a figyelmet, egyensúlyozva a fikció és valóság határán /”faction art”/. A fókuszban a kortárs hősnők állnak, a női bölcsesség, élettapasztalat hordozói. A férfiakra mindig is hősökként tekintettünk, de kik a mai világ hősnő szereplői? Mit jelent a specifikusan női aspektus?
Projekt tevékenységek/programok:


1, Penelopé retrospektív c. előadás utaztatása Magyarországon és Norvégiában…/, és hozzá tartozó diszkusszió/közönség találkozó, workshop/, mely az aktuális gender kérdésekkel foglalkozik, az antik görög hősnők történetei tükrében, új mitológia koncept: ismert mítoszok/sorstörténetek új, női látásmód bemutatásán keresztül

2, Soundweaving kiállítás – A Soundweaving projekt lényege a lyukkártyás zengőfésűs zenelejátszóra átírt, a magyar népi hímzésekből ismert, tradicionális keresztszemes minta és annak hangi leképzése. A lyukszalag jelen esetben a kotta. A minták alapjául párnákon és ingeken fellelhető, bukovinai székely, kalotaszegi és magyarországi népi hímzések szolgáltak. A hímzések a transzformáció során lézervágott textilekké alakultak, a keresztszemes minták pedig dallammá. A Soundweaving minden érzékszervet egyszerre mozgat meg és interakcióra invitál. A népművészet, a design és a zene határterületeit ötvöző projekt többféle médiumot használ, több síkon kommunikál. Egyként tartozik az analóg és a digitális világhoz, amennyiben a kézzel készült hímzések lézervágott minták formájában értelmeződnek át. Ugyanakkor a vizuális világ auditív módon jelenik meg benne, illetve a zene grafikai karaktere jut szerephez a dallamsorok felépítésénél. /szerző:Szirmai Zsanett/
A soundweaving kiállítás konceptjét továbbgondolva, a projekt egyik programrészeként, specifikusan norvég mintákra épülő kiállítást hozunk létre, melyet Norvégiában mutatunk be, párbeszédbe hozva a magyar és a norvég kiállítás tartalmi anyagát.


3,Szocio-kutatás és női fórum: adatgyűjtés interjúk formájában a projektben résztvevő nőkkel


4,Wife of XY/Férjeken át: új dráma és térspecifikus performansz

CATEGORIES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *