THE HOUSE ON THE BORDER 2019

Április 24-26 Bátovce

Május 18-20 Opole

HOUSE ON THE BORDER
A projekt célja, hogy multidiszciplináris művészeti ágak segítségével reflektáljon a jelen helyzetre gondolkodásra késztet és további személyes álláspontot alakítson ki világítson rá a külső és belső határok kérdésére.
A 2010-es évek Európájának egyik legmeghatározóbb eseménye a migrációs válság. Kelet-Közép Európát, a V4-ek országait testközelből érinti a probléma.
A migráció okozta politikai változások egymás ellen fordítják vagy összehangolják Európa és a V4-ek országait?
A V4 országai között a határok kérdése hosszú és bonyolult múltra tekint vissza. Miképp változik ehhez való viszonyunk, ha külső fenyegetettséget érzékelünk? Miképp élik meg az itt élők a történelmi helyzetet?
Fennáll a lehetősége , hogy az emberek elvesznek, tömegekké, és idegenekké válnak?
Hol húzódnak az emberek közti a határvonalak?
Ezek az Európai és világ viszonylatban is jelentős események alig, vagy nagyon nehezen értelmezhetőek, ragadhatóak meg általános szinten. Projektünkben az egyes emberek, kisközösségek életére fókuszálunk. A saját belső határaimat kell először megismernem, hogy tükrözhessem tapasztalataim az engem körülvevő világra.
Ebben a nehezen kommunikálható közegben a művészet eszközeivel és lehetőségeivel kívánjuk új platformra helyezni a határokról szóló kommunikáció kérdését.

A projekt során Sławomir Mrożek: Ház a határon abszurd tragikomédiájából indulunk ki. Mrozek humoros, abszurd stílusa személyes szintre vetíti a problémát. Elgondolkodtat a saját, belső határainkon, hogy megérthessük a rajtam kívül létező határok mibenlétét. Ezzel segít más szintre helyezni a diskurzust. Nem az irodalmi mű szöveghű megvalósítása a cél, hanem a mű által tematizált problémák kutatása művészeti eszközökkel. A multidiszciplináris – színházi, filmes, képzőművészeti, zenei – projekt nem általános igazságokat, hanem kérdéseket és beszédmódokat akar meghatározni.
A multidiszciplinaritás önamgában hordozza a sokrétű megközelítést, amely a differenciált és komplex látásmód kialakításához szükséges.
A projekt művészeti szemszögből is a határ kérdését feszegeti: a film, színház és képzőművészet kapcsolódásait keresi. A filmek széles közönségnek eljuttatható tartalmak, a színház közvetlen és kétirányú kapcsolatot képes teremteni. A képzőművészeti alkotások pedig egy új kommunikációs formát indukálnak.

A projekt a résztvevő művészek szemszögéből vizsgálja, milyen változásokon megy keresztül a határ fogalma a V4 országaiban, és hogy ez miképp hat a mindennapi életre.
A határok, határok átlépésánek kérdései minden vitán felül egész Európán végig söpörnek. De nem minden országot érint egyformán. Magyarország közvetlen érintettsége okán különösen érzékenyen reagál a problémára.

A Kompánia Színházi Társulat :
az összművészeti formanelyvek megújítását,
a nemzetközi kapcsolatháló kialakítását,
a társadalmilag aktív kérdésfelvetéseket
és a nevelést tekinti működésének alappilléreinek.
A folyamtra helyezi a hangsúlyt, a művészi alkotást nem végcélnak, hanem kommunikációs eszköznek tekinti. A Ház a határon projekt szervesen illeszkedik az eddig megkezdett folyamatokhoz.

2008 – 2010 között Kompánia Színházi Társulat a Senki Földje projekt kapcsán részletesen vizsgálta a társadalmi határokat és szélsőségességeket. Az azóta eltelt 8 év, és a történelmi változások nagyon izgalmassá teszik a hasonló területre való visszatérést.
Since 2004 we are a member of Back to Babylon Int. Studio, gathering experimental groups from all over the world with the aim of cult-antropologic research.The studio’s created 10 productions, conducted over 30 workshops and 8 studytours so far.Its most determining aims are the examination of current social,cultural and historical relations in Central Europe. Projects: TALK TO YOUR NEIGHBOUR(2004)-Hu/Sk cross-boarder relations, WALLS OF HATE:MEMORY AND IDENTITY(2009)-common history and its controversial evaluation. Former V4projects(approved by V4Fund):THE GENIAL EPOCH(2010/12)inspired by work of Bruno Schulz,and FIVE WINDOWS 2013/2014 inspired by Hundertwasser’s views on reintegration.Poton Theatre(SK) socio-research on poverty: PSOTA project(2011), Latest gender project: SEARCH FOR LYSISTRATE (2015), WOMEN’S FATE TODAY (2017)

 

 

CATEGORIES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *